The title of the doctoral thesisAuthorSupervisorDate
1ELECTROMAGNETIC AMBIENT AND INTERFERENCE PHENOMENA IN MEDICAL ENVIRONMENT / EXPUNERE ELECTROMAGNETICĂ ŞI FENOMENE DE INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN MEDIUL MEDICALHussain Kazem Leaibi ALNAMIRMihaela MOREGA22 January 2021
2ACUMULAREA ŞI EFECTELE SARCINII SPAŢIALE ÎN JONCŢIUNILE CABLURILOR DE CC / ACCUMULATION AND EFFECTS OF SPACE CHARGE IN DC CABLE JOINTS INSULATIONSLucian Viorel ŢĂRANUPetru NOŢINGHER24 February 2021
3ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHODDiana-Ramona SĂNĂTESCU (ENE)Mihai IORDACHE18 March 2021
4Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / ENERGY CONVERSION MODELS IN LOW POWER APPLICATIONSYelda VELIAlexandru-Mihail MOREGA24 March 2021
5CONTRIBUȚII LA COMANDA ȘI CONTROLUL UNUI TURBOMOTOR PENTRU APLICAȚII NAVALE / CONTRIBUTIONS TO THE COMMAND AND CONTROL OF A GAS TURBINE FOR NAVAL APPLICATIONSDragoş Filip NICULESCUValentin NĂVRĂPESCU6 April 2021
6CERCETĂRI PRIVIND ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE CU MEMRISTOARE / RESEARCH ON THE ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH MEMRISTORSAlexandra IONESCU (POPESCU)Mihai IORDACHE26 April 2021
7SINTETIZOR DE FRECVENŢĂ PENTRU COMUNICAȚII FARĂ FIR ÎN STANDARDUL 802.11g  /  802.11g STANDARD WIRELESS RADIO COMMUNICATIONS FREQUENCY SYNTHESIZERIulian URSACFlorin CONSTANTINESCU30 June 2021
8Compatibilitatea electromagnetică în structuri Smart Grid / Electromagnetic Compatibility in Smart Grid StructuresAlexandra-Cătălina SIMAMihai Octavian POPESCU20 July 2021
9STUDII PRIVIND REALIZAREA UNUI ELECTROMAGNET HTS PENTRU CÂMP MAGNETIC INTENS ȘI UNIFORM / STUDIES CONCERNING AN HTS SUPERCONDUCTING ELECTROMAGNET FOR INTENSE AND UNIFORM MAGNETIC FIELDDan ENACHEAlexandru-Mihail MOREGA6 September 2021
10CONVERTOR COBORÂTOR IZOLAT DC-DC 3.2KW PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE ȘI HIBRIDE  /   ISOLATED STEP DOWN DC-DC 3.2KW CONVERTER FOR ELECTRICAL AND HYBRID VEHICLESAmir-Oliviu BOGZADan FLORICĂU24 September 2021
11CERCETĂRI PRIVIND EXTINDEREA REGIMURILOR DE ZBOR LA VEHICULELE ELECTRICE FĂRĂ PILOT  /   RESEARCH ON THE EXTENSION OF FLIGHT REGIMES TO UNMANNED ELECTRIC VEHICLESVasile PLEŞCAConstantin GHIŢĂ24 September 2021
12INTERACŢIUNI ELECTROMECANICE ÎN DIMENSIONAREA ŞI CONSTRUCŢIA UNOR SISTEME DE ACŢIONARE CU INTEGRARE MICROELECTROMECANICĂ /  ELECTROMECHANICAL INTERACTIONS IN THE SIZING AND CONSTRUCTION OF DRIVING SYSTEMS WITH  MICROELECTROMECHANICAL INTEGRATIONMarius POPAAlexandru-Mihail MOREGA24 September 2021
13CREȘTEREA SECURITĂȚII NUCLEARE PRIN UTILIZAREA CONSOLELOR MODERNE ȘI SIMULAREA FUNCȚIONĂRII MOTOARELOR ASINCRONE / INCREASING NUCLEAR SAFETY BY USING MODERN CONSOLES AND SIMULATING THE OPERATION OF ASYNCHRONOUS MOTORSBogdan-Florin VENESCUMihai IORDACHE24 September 2021
14PROCEDURĂ EFICIENTĂ DE STABILIRE A PROPRIETĂȚILOR MAGNETICE ALE MATERIALELOR FEROMAGNETICE /  EFFICIENT PROCEDURE FOR ESTABLISHING THE MAGNETIC PROPERTIES OF FERROMAGNETIC MATERIALSCătălin-Ionuţ GRUMEZAFlorea-Ioan HĂNŢILĂ27 September 2021
15MOTOR MAGNETOSTRICTIV ROTATIV / ROTARY MAGNETOSTRICTIVE MOTORAlexandru DALEANeculai GALAN29 September 2021
16CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA PARAMETRILOR S ȘI A DIAGRAMEI SMITH ÎN ANALIZA CALITATIVĂ A CIRCUITELOR ANALOGICE / CONTRIBUTIONS REGARDING THE USE OF  S PARAMETERS ANDTHE SMITH DIAGRAM IN THE QUALITATIVE ANALYSIS OFANALOG CIRCUITSRăzvan ASANACHEMihai IORDACHE10 December 2021