Title of the doctoral thesis
Author Supervisor Date
1 CONTRIBUŢII PRIVIND TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE LA AUTOMOBILELE ELECTRICE / CONTRIBUTIONS IN THE WIRELESS TRANSFER OF ELECTROMAGNETIC ENERGY TO ELECTRIC CARS Lucian Vasile Ene Mihai Iordache 28 February 2019
2 SISTEME ELECTROMECANICE AUXILIARE PENTRU DISPOZITIVE DE CONVERSIA ȘI STOCAREA ENERGIEI / ELECTROMECHANICAL AUXILIARY SYSTEMS FOR ENERGY CONVERSION AND STORAGE DEVICES Nicolae Tănase Alexandru Mihail Morega 24 June 2019
3 ACHIZIȚII DE DATE ŞI MODELĂRI ALE COMPONENTELOR REȚELELOR ELECTRICE DIN CNE PENTRU CREȘTEREA DURATEI DE VIAȚĂ / CONTRIBUTIONS IN THE WIRELESS TRANSFER OF ELECTROMAGNETIC ENERGY TO ELECTRIC CARS Dumitru Puiu Costin Cepișcă 3 July 2019
4 Evaluarea nivelului calitativ al produselor software. Aplicaţie: Site web universitar / EVALUATING THE QUALITY OF SOFTWARE PRODUCTS. APPLICATION: UNIVERSITY WEB SITE Cristian Gabriel Fărtinescu Mihai Octavian Popescu 3 Iulie 2019
5 METODE ELECTROMAGNETICE PENTRU TERAPIE MEDICALĂ ŞI MANAGEMENTUL MEDICAŢIEI / Electromagnetic methods for medical therapies and medication management Alina-Monica Săndoiu Alexandru Mihail Morega 17 October 2019
6 MODELLING AND BENCHMARKING STUDY OF WIRELESS CHARGING SYSTEMS OF ELECTRIC VEHICLES BATTERIES / Modelarea și studiul comparativ al sistemelor de încărcare fără contacte a bateriilor vehiculelor electrice Mohammed Shihab Ahmed Al-Saadi Aurelian Crăciunescu 24 October 2019
7 CONTRIBUȚII PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE GESTIONARE A BATERIILOR DESTINAT VEHICULELOR ELECTRICE / CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT BATTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES Teodor-Cătălin Bibirică Mihai Iordache 31 October 2019
8 MODELAREA REGIMURILOR TRANZITORII ALE UPS-ULUI / UPS TRANSIENT RESPONSE MODELING Ciprian Ionuţ Dumitrescu Mihai Octavian Popescu 10 December 2019
9 CONTRIBUŢII PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CONVERTOARELOR STATICE DE PUTERE / Contributions on increasing the energy efficiency of static power converters Mihai Mihăescu Mihai Octavian Popescu 10 December 2019