The title of the doctoral thesis

Author

Supervisor

Date

1

Studiul proceselor de comutaţie în vid cu referire la optimizarea şi miniaturizarea contactoarelor electromagnetice cu comutaţie în vid avansat / Study of Vacuum Switching Processes regarding to Optimization and Miniaturization of Electromagnetic Contactors with Ultra-high Vacuum Switching

Alexandru Radulian

Dan Alexandru Pavelescu

6 February 2018

2

CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTAŢIREA PERFORMANŢELOR CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE INVERTOARELOR DE TENSIUNE / Research on improving the constructive and operation performance of voltage inverters

Sergiu Valentin Popescu

Constantin Ghiță

15 May 2018

3

EFECTUL PRELUCRĂRILOR MECANICE ASUPRA COMPORTĂRII MAGNETICE A TOLELOR ELECTROTEHNICE CU ANIZOTROPIE UNIAXIALĂ / The effect of mechanical processing on the magnetic behaviour of the electric sheets with uniaxial anisotropy

Laurenţiu Cristian Dumitru

Horia Gavrilă

27 September 2018

4

The Use of Intelligent Control Algorithms in Photovoltaic Maximum Power Point Tracking Devices / Utilizarea algoritmilor de control inteligent în dispozitivele fotovoltaice de urmărire a punctului de putere maximă

Ammar Ghalib Samir Al-Gizi

Aurelian Crăciunescu

28 September 2018

5

Cercetări privind testarea și simularea emisiilor produse de semnalele electrice de bandă îngustă / Research on testing and simulation of the emissions produced by the narrow band signals

Marius Voinea

Mihai Iordache

3 December 2018

6

USE OF REDUCTION METHODS IN MULTISCALE MODELING OF COMPLEX SYSTEMS / Folosirea metodelor de reducere a ordinului în modelarea multiscalara a sistemelor complexe

Ruxandra-Georgeta Bărbulescu

Ioan Daniel

7 December 2018