Title of doctoral thesisAuthorSupervisorDate
1CONTRIBUȚII PRIVIND MONITORIZAREA ȘI OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA MICII CONSUMATORI INDUSTRIALI/ CONTRIBUTIONS REGARDING MONITORING AND OPTIMISATION OF ENERGY CONSUMPTION BY SMALL INDUSTRIAL CONSUMERSCostin-Hedwig GÂNDESCUCostin CEPIŞCĂ3 April 2023
2METODE AVANSATE DE ANALIZĂ A TRANSFERULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN SISTEME ENERGETICE CU INERȚIE MICĂ/ ADVANCED METHODS FOR ENERGY TRANSFER ANALYSIS IN EMERGING LOW-INERTIA POWER SYSTEMSRadu PLĂMĂNESCUMihaela-Marilena ALBU3 May 2023
3CONTRIBUTII PRIVIND ANALIZA CIRCUITELOR NELINIARE IN REGIM PERIODIC, ASOCIATE SISTEMELOR FOTOVOLTAICE/ CONTRIBUTIONS REGARDING THE ANALYSIS OF NONLINEAR CIRCUITS IN PERIODIC REGIME, ASSOCIATED WITH PHOTOVOLTAIC SYSTEMSBogdan-Alexandru ONOSEIoan Florea HĂNŢILĂ10 May 2023
4CONTRIBUŢII PRIVIND SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE COMPLEXE/ CONTRIBUTIONS IN THE SIMULATION OF COMPLEX NONLINIAR CIRCUITSMarius-Florin STĂNILOIUMihai IORDACHE19 June 2023
5ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION STRATEGIES FOR ELECTRIC VEHICLES/ STRATEGII DE OPTIMIZARE A CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU VEHICULE ELECTRICECristian-Liviu POPESCUAurelian CRĂCIUNESCU22 September 2023
6CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSFERULUI WIRELESS DE ENERGIE PENTRU O BAZĂ DE ÎNCĂRCARE INDEPENDENTĂ/ CONTRIBUTIONS TO OPTIMIZING WIRELESS POWER TRANSFER FOR AN INDEPENDENT CHARGING BASEVlad MOCANUMihai Octavian POPESCU25 September 2023
7FINITE ELEMENT ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF ELECTRICAL MACHINES FAULTY OPERATION STATES/ ANALIZA ȘI DIAGNOSTICAREA PRIN MODELE ÎN ELEMENTE FINITE A STĂRILOR DE FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A MAȘINILOR ELECTRICEAlexandru-Ionel CONSTANTINVirgiliu FIREŢEANU29 September 2023
8OPTIMIZAREA ŞI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTRICE DESTINATE AUTOMATIZĂRII UNUI STAND DE ÎNCERCĂRI PENTRU PROPULSIE SPAŢIALĂ/ OPTIMIZATION AND CONTROL OF ELECTRICAL SYSTEMS FOR AUTOMATION OF A SPACE PROPULSION TEST STANDAdrian STOICESCUValentin NĂVRĂPESCU6 October 2023
9METODE ELECTROMAGNETICE ÎN STUDIUL PROCESELOR BIOMEDICALE/ELECTROMAGNETIC METHODS IN BIOMEDICAL PROCESSES STUDYElena-Sorina GOGONEAŢĂAlexandru-Mihail MOREGA19 October 2023
10CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA, PROIECTAREA ŞI REALIZAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE UTILIZATE PENTRU MONITORIZAREA AMBIENTULUI INTERIOR/ CONTRIBUTIONS REGARDING THE ANALYSIS ,DESIGN AND REALIZATION OF ELECTRICAL DEVICES USED FOR INDOOR AMBIENTAL MONITORINGAurel-Ştefan PICAMarilena STĂNCULESCU23 October 2023
11CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA UNUI NOU SISTEM DE ILUMINARE PENTRU AUTOVEHICULE/ RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF A NEW LIGHTING SYSTEM FOR VEHICLES Costel-Ciprian RAICUGeorge -Călin SERIŢAN25 October 2023
12CONTRIBUŢII LA MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ECHIPAMENTELOR PRIMARE DIN STAŢIILE ELECTRICE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE/ CONTRIBUTIONS TO THE MONITORING AND CONTROL OF PRIMARY EQUIPMENT IN MEDIUM AND HIGH VOLTAGE POWER SUBSTATIONSŞtefan-Bogdan LEUGeorge -Călin SERIŢAN25 October 2023
13CONTRIBUȚII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL BATERIILOR UTILIZATE ÎN TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE LA AUTOVEHICULELE ELECTRICE/ CONTRIBUTIONS ON BATTERY MANAGEMENT SYSTEM USED IN THE WIRELESS TRANSFER OF ELECTROMAGNETIC POWER IN ELECTRIC VEHICLESHoraţiu-Samir POPESCUMihai IORDACHE27 October 2023
14STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE PENTRU TURBOMAȘINI ȘI ELECTROCOMPRESOARE CU ȘURUB/ STUDIES ON THE OPTIMIZATION OF AUTOMATION SYSTEMS FOR TURBOMACHINERY AND SCREW COMPRESSORSCristian-Valentin NECHIFORValentin NĂVRĂPESCU30 October 2023
15STUDY OF CONTACT RESISTANCE IN AUTOMOTIVE LOW CURRENT CONNECTORS SUBJECTED TO AGING FACTORS/ STUDIUL REZISTENȚEI DE CONTACT AL CONECTORILOR DE CURENȚI SLABI DIN INDUSTRIA AUTOMOBILELOR SUPUȘI FACTORILOR DE ÎMBĂTRÂNIREGideon-Gwanzuwang DANKATLaurenţiu-Marius DUMITRAN3 November 2023