The title of the doctoral thesis
Author Supervisor Date
1 Study of the electromagnetic pumping systems of molten metals and molten salts / Studiul sistemelor de pompare electromagnetică a metalelor și sărurilor topite Cristian Robert Roman Virgiliu FireţeanuYves Fautrelle (Franţa) 29 January 2014
2 Cercetãri privind optimizarea motoarelor sincrone cu magneţi permanenţi din sistemele de acţionare ale vehiculelor electrice / Analysis regarding the optimization of permanent magnet synchronous motors within electric vehicles drive systems Anca-Simona Stan (Deaconu) Constantin Ghiţă 24 February 2014
3 SISTEME DE MONITORIZARE SI COMANDA OPTIMALA A SURSELOR DE ALIMENTARE DE CURENT CONTINUU / SYSTEMS OF MONITORING AND OPTIMAL CONTROL OF DC SOURCES Valentin Cimpoeru Costin CepiŞcĂ 26 February 2014
4 MODELAREA STRUCTURILOR ELECTROMECANICE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI / MODELLING OF ELECTROMECHANICAL POWER CONVERSION STRUCTURES Viorel Ursu Mihai Octavian Popescu 7 March 2014
5 MODELAREA STRUCTURILOR ELECTROMECANICE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI / Contributions on static and hybrid switching in intense currents circuits Adrian Marin Mihai Octavian Popescu 7 March 2014
6 Caracterizarea şi modelarea surselor optice cu LED / Characterization and modeling of LED optical sources Radu Bogdan Dragomir Brânduşa PANTELIMON 13 March 2014
7 Contribuţii la studiul generatoarelor sincrone cu magneţi permanenţi din sistemele eoliene / Contributions to the study of synchronous permanent magnets generators in wind power systems Steluţa Nedelcu Constantin Ghiţă 28 March 2014
8 Sistem magnetoforetic pentru manipularea şi separarea în timp real a particulelor cu proprietăţi magnetice / MAGNETOPHORETIC SYSTEM FOR REAL TIME MANIPULATION AND SORTING OF MAGNETIC PARTICLES Marius Andrei Avram Horia Gavrilă 17 April 2014
9 Sisteme avansate de control pentru reţelele active de distribuţie a energiei electrice / Advanced control strategies for active distribution grids Mihai CĂlin Liviu Mario Kreindler 24 April 2014
10 CONTRIBUŢII LA ANALIZA ŞI DEZVOLTAREA UNOR SISTEME DE RECOLTARE A ENERGIEI AMBIENTALE / Contributions to the analysis and development of ambient energy harvesting systems Jean Bogdan Dumitru Alexandru Mihail Morega 25 April 2014
11 CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE INTERFERENŢĂ ELECTROMAGNETICĂ ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE / Contributions to the study of electromagnetic interference in electrical installations Roxana RoŞca Mihai Octavian Popescu 25 April 2014
12 CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE INFLUENŢĂ ELECTROSTATICĂ ÎN SISTEMELE ELECTRICE / Contributions to the study of electrostatic influence in electrical systems Alina Elena Radu (Dumitru) Mihai Octavian Popescu 25 April 2014
13 CONDUCȚIA ELECTRICĂ ÎN STRUCTURI METAL-IZOLATOR-METAL / ELECTRIC CONDUCTION IN METAL-INSULATOR-METAL STRUCTURES Emilia Simona Mălureanu Daniel Ioan 27 May 2014
14 Studiul modelelor matematice ale transformatoarelor electrice pentru diferite regimuri de funcţionare / Silviu Gabriel Bonţidean Neculai GALAN 12 June 2014
15 Cercetări privind monitorizarea, diagnosticarea şi modelarea generatoarelor electrice din centralele electrice / Research on monitoring, diagnosis and modeling of synchronous generators in power plants Mircea Catrinoiu Constantin Ghiţă 16 June 2014
16 Contribuții privind modelarea sistemelor de propulsie ale vehiculelor electrice / CONTRIBUTIONS TO MODELING AND SIMULATION OF ELECTRIC VEHICLES PROPULSION SYSTEMS Adrian Băltăţanu Aurelian Crăciunescu 20 June 2014
17 Cercetări privind algoritmii de optimizare ai sistemelor fotovoltaice / RESEARCH CONCERNING OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS Marin Leonard Florea Aurelian Crăciunescu 20 June 2014
18 CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE MICĂ PUTERE / Contributions to techno-economic optimization for low power photovoltaic systems Mihaela Florentina Matei (Suchankova) Mihai Octavian Popescu 30 Iunie 2014
19 Contribuţii privind exigenţele tehnice impuse unor mijloace moderne de măsurare a energiei electrice, integrabile în sistemele de telemăsurare şi telegestiune / CONTRIBUTIONS ON TECHNICAL REQUIREMENTS IMPOSED ON MODERN MEANS OF ELECTRICITY METERING, EMBEDDED IN TELEMETRY AND TELEMETERING SYSTEMS Eugenia Zaharovits Carmen GOLOVANOV 24 July 2014
20 EFICIENŢA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE / Efficiency of photovoltaic systems Cristian Andrei Mihai Octavian Popescu 11 July 2014
21 Transmiterea de semnale prin reţeaua de distribuţie a energiei electrice – probleme de compatibilitate electromagnetică / Transmission of signals through the electricity distribution network – Electromagnetic compatibility issues Alexandru Chiuţă Mihai Octavian Popescu 29 September 2014
22 ACHIZIȚIA ,STOCAREA ȘI TRANSMISIA DATELOR ÎN TIMP REAL DE LA UN PROTOTIP SMU CĂTRE CENTRUL DE CORELARE (Cercetări asupra îmbunătățirii observabilității în rețelele WAMPAC) Mihail Popa Răzvan Măgureanu 3 October 2014
23 Modelarea electromagneticA multiprocesor a microsistemelor integrate / MULTIPROCESSOR ELECTROMAGNETIC MODELLING OF INTEGRATED MICROSYSTEMS Cosmin Bogdan Diţă Daniel Ioan 30 October 2014
24 Măsurarea parametrilor specifici calităţii energiei electrice în reţelele de joasă tensiune şi analiza surselor de perturbaţie / THE MEASUREMENT OF THE SPECIFIC POWER QUALITY PARAMETERS IN LOW VOLTAGE NETWORKS AND THE ANALYSIS OF DISTURBANCE SOURCES Ionel Urdea-Marcus Costin CepiŞcĂ 10 November 2014
25 Sistem informatic integrat de achiziţie ON-LINE a datelor din sistemul energetic Cristina Mihaela Marinescu Brânduşa PANTELIMON 10 November 2014
26 CONTRIBUŢII LA ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE NELINIARE ÎN REGIM DINAMIC / CONTRIBUTIONS TO NONLINEAR ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS IN DYNAMIC BEHAVIOR Rodica Georgiana Voiculescu Mihai Iordache 11 November 2014
27 Contribuţii privind studiul metodelor şi mijloacelor de măsurare specifice măsurărilor de masă George-Florian Popa Brânduşa PANTELIMON 24 November 2014
28 Circuite pentru conversia frecvenţei utilizate în comunicaţii Cătălin-Adrian BrÎnzei Florin Constantinescu 15 December 2014
29 Contribuţii la studiul degradării izolaţiei cablurilor electrice sub acţiunea unor factori de mediu / CONTRIBUTIONS TO THE STUDY REGARDING DEGRADATION OF POWER CABLES INSULATION DUE TO ENVIRONMENTAL FACTORS Liana Joia (Tudose) Doina Elena Gavrilă 18 December 2014