The title of the doctoral thesis
Author Supervisor Dae
1 Contribuţii privind sistemele de măsurare utilizate în reţelele de distribuţie pentru determinarea calităţii energiei electrice Leonaş Ciulinaru Costin CepiŞcĂ January 2013
2 Contribuţii privind identificarea parametrilor electromagnetic la motorul asincron Ileana Calomfirescu Mihai Iordache April 2013
3 Contribuţii la studiul interacţiunii system energetic-echipament de conversie Adrian Herişanu Florin Ionescu 12 June 2013
4 Sisteme dinamice neural. Circuit WTA cu MOS în regim sub-prag Victor Emilian Bucată Corneliu Marinov 21 June 2013
5 Electrizarea uleiurilor din transformatoarele de putere Mirela Ştefania Vihacencu Petru Noţingher 16 July 2013
6 Contribuţii privind evaluarea nivelului calitativ al produselor IT Traian Lucian Militaru Mihai Octavian Popescu  
7 Cercetări privind comportarea izolaţiilor transformatoarelor de mare putere Ciprian Ilieş Doina Elena Gavrilă 2 September 2013
8 Monitorizarea şi diagnosticarea izolaţiilor maşinilor electrice de medie si mare putere Ştefan Buşoi Petru Noţingher 13 November 2013
9 Cercetări privind sistemele de achiziţii, monitorizare şi avertizare a calităţii aerului în areale extinse Andreea Cosac-Voina Brânduşa PANTELIMON 18 November 2013
10 Modele vectoriale de histerezis în magnetism / Vectorial models of hysteresis in magnetism Octavian Mihai TabĂrĂ Valentin IoniŢĂ 24 November 2013
11 Cercetări privind reducerea cuplului de agăţare la generatoarele sincrone cu magneţi permanenţi folosite în sistemele eoliene / RESEARCH ON REDUCING COGGING TORQUE IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATORS USED FOR WIND SYSTEMS Ion Trifu Constantin Ghiţă 26 November 2013
12 Contribuţii privind dezvoltarea camerelor termale cu şi fără răcire / CONTRIBUTIONS FOR DEVELOPMENT OF COOLED AND UNCOOLED THERMAL CAMERAS Ionuţ Bogdan Maria Costin CepiŞcĂ 12 December 2013
13 Contribuţii asupra stabilirii legăturilor dintre fiabilitate, mentenabilitate si costuri în cazul echipamentelor electrice / CONTRIBUTIONS ON ESTABLISHING LINKS BETWEEN RELIABILITY, MAINTAINABILITY AND COSTS FOR ELECTRIC EQUIPMENTS Irina Tihan Valerie Panaite 12 December 2013
14 Sisteme de diagnoză a echipamentelor electrice folosind tehnici de inteligenţă artificială / System diagnosis of electrical equipment using artificial intelligence techniques Magdalena Vlad Mihai Octavian Popescu 16 December 2013
15 Modele matematice în ingineria calităţii şi aplicaţii la managementul de proiect Ana Maria Ifrim Mihai Octavian Popescu 16 December 2013
16 Conbtribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor motoarelor asincrone / Contributions to improve performance of induction motors Florin Rezmeriţă Mihai Iordache 19 December 2013