The title of the doctoral thesis
Author Supervisor
Date
1 Cercetări privind utilizarea LED în sistemele de iluminat / RESEARCH ON THE USE OF LED IN LIGHTING SYSTEMS Marian Ionel Roland Morcovescu Costin CepiŞcĂ 15 January 2015
2 Electrolit solid pe bază de cerie pentru celule de combustie dE medie temperatura / Solid electrolyte based on cerium for fuel cells of average temperature Ana-Maria AnicĂi (Ionascu) Petru NoŢingher 28 January 2015
3 Cercetări experimentale privind condiţiile optime de funcţionare ale unei pile cu hidrogen de tip PEM Laurenţiu PĂtularu Aurelian Crăciunescu 6 February 2015
4 CONTRIBUŢII PRIVIND SISTEMELE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL DESTINATE OPTIMIZĂRII CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ / CONTRIBUTIONS RELATING TO THE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS FOR THE OPTIMIZATION OF POWER CONSUMPTION Codrin Doru Lungu Costin CepiŞcĂ 20 March 2015
5 Degradarea şi estimarea duratei de viaţă a uleiului vegetal pentru transformatoarele de putere / Degradation and lifetime estimation of vegetable oil for power transformers Alexandra Ciuriuc Petru NoŢingher 31 March 2015
6 TEHNICI AVANSATE UTILIZATE PENTRU SEPARAREA OARBĂ A SURSELOR DE SEMNAL Cristian GhiŢĂ Brânduşa PANTELIMON 31 March 2015
7 Procedee de evaluare a gradului de dezechilibru al tensiunilor din reţelele electrice de distribuţie Cătălina Necula (Dumitrică) Aurelian Crăciunescu 10 July 2015
8 ACŢIONĂRI NECONVENŢIONALE UTILIZȂND ACTUATORI MAGNETOSTRICTIVI Alexandru-Laurenţiu CĂtĂnescu Cezar FlueraŞu 10 July 2015
9 CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR LiFePO4 ÎN INDUSTRIA AUTO Bogdan Adrian Enache Costin CepiŞcĂ 15July 2015
10 CONTRIBUŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN DOMENIUL NAVAL / CONTRIBUTIONS ON THE RENEWABLE ENERGY SOURCES’ IMPLEMENTATION IN NAVAL DOMAIN Ovidiu Cristea Mihai Octavian Popescu 15 September 2015
11 MODELE STATISTICE ÎN EVALUAREA CALITĂŢII ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Cătălin Nuţu Mihai Octavian Popescu 15 September 2015
12 Contribuţii privind calculul circuitelor neliniare în regim periodic Radu Ciuceanu Ioan Florea Hănţilă 21 September 2015
13 DISPOZITIV DE DETERMINARE A CARACTERISTICII DE PRIMĂ MAGNETIZARE PENTRU MATERIALE FEROMAGNETICE / Device for determining the first magnetization characteristic for ferromagnetic materials Paul-Cristian Andrei Ioan Florea Hănţilă 12 October 2015
14 O nouă abordare a reţelelor neuronale artificiale în prognoză, predicţie şi diagnoză Viviana Mihaela Damian (Bostan ) Brânduşa PANTELIMON 20 October 2015
15 CONTRIBUŢII PRIVIND DETERMINAREA ATENUĂRII DE INSERŢIE A MATERIALELOR LA RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ / Researches on determining the insertion attenuation of materials to electromagnetic radiations Cristian Morari Mihai Octavian Popescu 9 November 2015
16 EXPERIMENTĂRI PRIVIND REALIZAREA DE MATERIALE COMPOZITE PENTRU ECRANAREA ELECTROMAGNETICĂ / Experiments concerning the development of composite materials for use in electromagnetic shielding Ionuţ Bălan Mihai Octavian Popescu 9 November 2015
17 CONTRIBUŢII LA MODELAREA, PROIECTAREA ŞI SIMULAREA CIRCUITELOR INTEGRATE / Contributions to modelling, design and simulation of integrated circuits Mihai Eugen Marin Florin Constantinescu 11 December 2015
18 MAŞINI SINCRONE CU MAGNEŢI PERMANENŢI FOLOSITE ÎN SISTEMELE DE ACŢIONARE ELECTRICĂ ALE BICICLETELOR / PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES USED IN ELECTRICAL BICYCLES Nicolae DigĂ Constantin Ghiţă 14 December 2015