The title of the doctoral thesis
Author Supervisor Date
1 CONTRIBUŢII ASUPRA PROCESELOR DE COMUTAŢIE ÎN REŢELELE DE CURENT CONTINUU TIP HVDC / Contributions on the switching processes in Direct Current HVDC networks Tilică Iulian Oleș Dan Alexandru PAVELESCU 28 March 2017
2 STUDII ASUPRA LIMITELOR ŞI PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE A MATERIALELOR SUPRACONDUCTOARE DE ÎNALTĂ TEMPERATURĂ (HTS) UTILIZATE ÎN GENERATOARE ELECTRICE SUPRACONDUCTOARE / Studies on limits and operating parameters of high temperature superconducting (HTS) materials used in superconducting electrical generators Victor Stoica Doina Elena Gavrilă 19 May 2017
3 POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI UTILIZĂRII BATERIILOR CU LITIU CA SURSE DE ENERGIE PENTRU AUTOVEHICULE /  CONSIDERATIONS ABOUT INCREASING THE LI-ION BATTERY EFFICIENCY BY USING THEM AS ENERGY SOURCE FOR VEHICLES Cristina Pitorac Aurelian Crăciunescu 5 July 2017
4 Tehnici de calcul de ÎnaltĂ performanțĂ pentru optimizarea dispozitivelor electromagnetice / HIGH PERFORMANCE COMPUTING TECHNIQUES FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES OPTIMISATION Laurenţiu Cristian Duca Daniel Ioan 27 July2017
5 OPTIMIZAREA BOBINELOR CUPLATE MAGNETIC FOLOSITE ÎN TRANSFERUL fără contacte galvanice (WIRELESS) al puterii (energiei) electromagnetice / OPTIMIZATION OF MAGNETICALLY COUPLED COILS USED IN WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEMS Maria – Lavinia Iordache (Bobaru) Mihai Iordache 7 September 2017
6 CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN PROMOVAREA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE MODERNE / ENHANCING THE ENERGY EFFICIENCY BY PROMOTING MODERN ELECTRICAL DRIVES Laurenţiu Ciufu Mihai Octavian Popescu 26 September 2017
7 CONCEPŢIA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MĂSURĂ, CONTROL ŞI DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR FARMACEUTICE ÎNTR-O UNITATE CENTRALĂ / CONCEPTION AND REALIZATION OF AN INTEGRATED SYSTEM OF MEASUREMENT, CONTROL AND DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL DRUGS FROM A CENTRAL WAREHOUSE Bogdan Dumitrescu Horia Gavrilă 19 October 2017
8 Three port converters used as interface in photovoltaic energy systems / Convertoare triport folosite ca interfețe în sistemele fotovoltaice de energie Sarab Jwaid Mousa Al-Chlaihawi Aurelian Crăciunescu 18 October 2017