26 April 2021

Cercetări privind analiza circuitelor analogice cu memristoare  Research on the Analysis of Analog Circuits with Memristors

Author: Eng. Alexandra IONESCU (POPESCU)

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Mihai IORDACHE

Hour 12.00

6 April 2021

Contribuții la comanda și controlul unui turbomotor pentru aplicații navale / Contributions to the Command and Control of a Gas Turbine for Naval Applications

Author: Eng. Dragoș-Filip NICULESCU

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Valentin NĂVRĂPESCU

Hour 14.00

24 March 2021

Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / Energy Conversion Models in Low Power Applications

Author: Eng. Yelda VELI

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Alexandru M. MOREGA

Hour 12.00

18 March 2021

ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD

Author: Eng. Diana-Ramona SĂNĂTESCU (ENE)

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Mihai IORDACHE

Hour 10.00

24 February 2021

ACUMULAREA ȘI EFECTELE SARCINII SPAȚIALE ÎN IZOLAȚIILE JONCȚIUNILOR CABLURILOR DE CC / ACCUMULATION AND EFFECTS OF SPACE CHARGE IN DC CABLE JOINTS INSULATIONS

Author: Eng. Lucian – Viorel ȚĂRANU

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Petru V. NOȚINGHER

Hour 10.00

22 January 2021

EXPUNERE ELECTROMAGNETICĂ ŞI FENOMENE DE INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN MEDIUL MEDICAL / ELECTROMAGNETIC AMBIENT AND INTERFERENCE PHENOMENA IN MEDICAL ENVIRONMENT

Author: Eng. ALNAMIR HUSSAIN KAZEM LEAIBI

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Mihaela MOREGA

Hour 11.00

18 September 2020

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

Author: Eng. Marius-Florian PREDUȘ

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Florin IONESCU

Ora 10.30

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CEL

Author: Eng. Mircea TACIU

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Aurelian CRĂCIUNESCU

Hour 09.30

16 September 2020

MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN SPECIAL ELECTRIC MACHINES

Author: Eng. Ioana G. IONICĂ

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Alexandru M. MOREGA

Hour 10.00

29 June 2020

SPORIREA EFICIENȚEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE FOLOSIND REFLECTOARE PLANE ȘI SISTEME DE RĂCIRE / INCREASING THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS USING PLANE CONCENTRATORS AND COOLING SYSTEMS

Author: Eng. Gabriel-Constantin COLȚ

Scientific supervisor: Prof. Phd. Eng. Aurelian CRĂCIUNESCU

Hour 11.00

26 June 2020

MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE / FREQUENCY MODELLING AND ANALYSIS OF CIRCUITS WITH NONLINEAR PASSIVE COMPONENTS

Author: Dipl. Eng. Ovidiu-Silviu TAUS

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Florin CONSTANTINESCU

Hour 11.00

Interested persons can participate in the online debate and public defence meeting by sending the request to the following e-mail address: sdie@upb.ro. This way you will get access to the channel where you can follow the public defence.

4 March 2020

Integrarea abilităților de comunicare profesională în PROGRAMELE DE STUDII DE INGINERIE electrică / Integrativer Ansatz zur Förderung der kommunikativen Fachkompetenz in der Elektrotehnik (am Beispiel der Labordidaktik in der Messtechnik )

Author: Eng. Elisabeth LĂZĂROIU

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Mihaela Marinela ALBU

UPB Senat Hall/ Hour 11.00

21 January 2020

CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA DISPOZITIVELOR DE TRANSMITERE WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Author: Eng. Cristian SANDU

Scientific supervisor: Prof. PhD. Eng. Mihai IORDACHE

EC 201/ Hour 12.00