Titlul tezei de doctorat

Autor

Conducător

Data

1

Diagnoza motoarelor asincrone şi a transformatoarelor de putere folosind transformatele de semnal WAVELET şi STOCKWELL

Media Marius

Crăciunescu Aurelian

30 Octombrie 2012

2

Novel Laser Devices for Medicine and Nanotechonogy (Dispozitive laser inovatoare pentru industrie şi nanotehnologie)

Stănescu Sorin-Laurenţiu

Cristea Paul Dan

Octombrie 2012

3

Cresterea eficienţei utilizării panourilor fotovoltaice

Dorobantu Loredana

Popescu Mihai Octavian

Octombrie 2012

4

Cercetări privind utilizarea micro si nanosenzorilor în navigatie inerţialăl

Edu Raluca Ioana

Cepişcă Costin

Octombrie 2012

5

Cercetări privind monitorizarea şi prelucrarea semnalelor bioelectrice EEG

Enache Andreea Cătălina

Cepişcă Costin

Octombrie 2012

6

Metode de detectare şi analiză a defectelor în instalaţiile fotovoltaice

Ancuţa Florin

Cepişcă Costin

Octombrie 2012

7

Contribuţii privind analiza şi identificarea circuitelor analogice autonome

Dumitrescu Nicoleta Iulia

Mihai Iordache

Octombrie 2012

8

Modelarea proprietăţilor magnetice ale materialelor composite

Bordianu (Samoilescu) Adelina Rodica

Ioniţă Valentin

Octombrie 2012

9

Modelarea dispozitivelor passive de radiofrecvenţă

Stroe Gabriel Iulian

Constantinescu Florin

30 Octombrie 2012

10

Modelarea electromagnetic a inductoarelor integrate pe sisteme multiprocessor

Andrei Mihail Iulian

Ioan Daniel

31 Octombrie 2012

11

Determinarea non-intruzivă a puterii active absorbite, prin intermediul câmpului electromagnetic în proiximitatea sistemelor electrice

Stamate Marcel

Fireţeanu Virgiliu

2 Noiembrie 2012

12

Încărcarea cu sarcină electric a mediilor filtrante din fibre polimerice

Plopeanu Marius-Cristian

Notingher Petru

29 Noiembrie 2012

13

Sistem de monitorizare la distanţă şi prelucrarea biosemnalelor ECG

Paraschiv Ana-Maria

Cepişcă Costin

7 Decembrie 2012

14

Contribuţii la studiul perturbaţiilor generate de motoare asincrone de acţionare în instalaţiile din clădiri

Iatan Alexandru Mircea

Popescu Mihai Octavian

12 Decembrie 2016

15

Contribuţii privind analiza în regim periodic a circuitelor cu elemente resistive neliniare

Corlan Lilica

Hănţilă Ioan Florea

13 Decembrie 2012

16

Contribuţii privind aplicarea conversiei electrotermice sau electromecanice în tehnică

Ştefan-Minculete Valeriu

Hănţilă Ioan Florea

13 Decembrie 2012

17

Contribuţii privind creşterea performanţelor convertoarelor electromecanice cu magneti permanenţi

Uncuţă (Puşcasu) Steliana-Valentina

Covrig Mircea

14 Decembrie 2012