Program postdoctoral

Metodologie

ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ

 ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – iulie 2019

Regulament

PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Sursa de finanţare curentă pentru Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică este programul POCU:
“Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” — cod 125125.
Pentru a beneficia de această finanţare, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere din 22 iulie 2019 vor satisface condiţiile de eligibilitate ale acestui program. Prezentarea sa are loc vineri, 19 iulie, ora 10:00, sala Senatului UPB.
Contractele de studii postdoctorale se vor încheia în 26 Iulie 2019, după înmatriculare. Aceste contracte constituie documente de înscriere în platforma on-line a post-doctoranzilor în programele POCU, în perioada 1-25 August 2019.
Pentru operativitate, toate contractele vor fi depuse Luni 29 Iulie la CSUD. Acestea vor fi semnate și depuse la Şcolile Doctorale în 30 Iulie, astfel încât postdoctoranzii să se înscrie în proiectul POCU.
Concursul are loc luni, 22.07.2019, ora 14:00, sala EA010 – Facultatea de Inginerie Electrică.

 

                  Rezultatele concursului de admitere din 22 iulie 2019

Pentru înscrierea on-line în proiectele POCU, în perioada 1-25 August 2019, candidaţii – admişi în urma concursului din 22 iulie 2012 – vor încărca următoarele documente:

Pentru doctoranzi:

adeverința eliberată de Școala doctorală corespunzătoare;
copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reședință);
declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se regăsește pe pagina anunțului).

Pentru cercetătorii postdoctorat:

copia contractului de cercetare postdoctorală preexistent la nivelul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti;
CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări);
copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reședință);.