Titlul tezei de doctoratAutorConducătorData
1CONTRIBUȚII PRIVIND MONITORIZAREA ȘI OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA MICII CONSUMATORI INDUSTRIALI/ CONTRIBUTIONS REGARDING MONITORING AND OPTIMISATION OF ENERGY CONSUMPTION BY SMALL INDUSTRIAL CONSUMERSCostin-Hedwig GÂNDESCUCostin CEPIŞCĂ3 Aprilie 2023
2METODE AVANSATE DE ANALIZĂ A TRANSFERULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN SISTEME ENERGETICE CU INERȚIE MICĂ/ Advanced methods for energy transfer analysis in emerging low-inertia power systemsRadu PLĂMĂNESCUMihaela-Marilena ALBU3 Mai 2023
3CONTRIBUTII PRIVIND ANALIZA CIRCUITELOR NELINIARE IN REGIM PERIODIC, ASOCIATE SISTEMELOR FOTOVOLTAICE/ CONTRIBUTIONS REGARDING THE ANALYSIS OF NONLINEAR CIRCUITS IN PERIODIC REGIME, ASSOCIATED WITH PHOTOVOLTAIC SYSTEMSBogdan-Alexandru ONOSEIoan Florea HĂNŢILĂ10 Mai 2023
4CONTRIBUŢII PRIVIND SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE COMPLEXE/ CONTRIBUTIONS IN THE SIMULATION OF COMPLEX NONLINIAR CIRCUITSMarius-Florin STĂNILOIUMihai IORDACHE19 Iunie 2023
5ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION STRATEGIES FOR ELECTRIC VEHICLES/ STRATEGII DE OPTIMIZARE A CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU VEHICULE ELECTRICECristian-Liviu POPESCUAurelian CRĂCIUNESCU22 Septembrie 2023
6CONTRIBUȚII PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSFERULUI WIRELESS DE ENERGIE PENTRU O BAZĂ DE ÎNCĂRCARE INDEPENDENTĂ/ CONTRIBUTIONS TO OPTIMIZING WIRELESS POWER TRANSFER FOR AN INDEPENDENT CHARGING BASEVlad MOCANUMihai Octavian POPESCU25 Septembrie 2023
7FINITE ELEMENT ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF ELECTRICAL MACHINES FAULTY OPERATION STATES/ ANALIZA ȘI DIAGNOSTICAREA PRIN MODELE ÎN ELEMENTE FINITE A STĂRILOR DE FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A MAȘINILOR ELECTRICEAlexandru-Ionel CONSTANTINVirgiliu FIREŢEANU29 Septembrie 2023
8OPTIMIZAREA ŞI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTRICE DESTINATE AUTOMATIZĂRII UNUI STAND DE ÎNCERCĂRI PENTRU PROPULSIE SPAŢIALĂ/ OPTIMIZATION AND CONTROL OF ELECTRICAL SYSTEMS FOR AUTOMATION OF A SPACE PROPULSION TEST STANDAdrian STOICESCUValentin NĂVRĂPESCU6 Octombrie 2023
9METODE ELECTROMAGNETICE ÎN STUDIUL PROCESELOR BIOMEDICALE/ ELECTROMAGNETIC METHODS IN BIOMEDICAL PROCESSES STUDYElena-Sorina GOGONEAŢĂAlexandru-Mihail MOREGA19 Octombrie 2023
10CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA, PROIECTAREA ŞI REALIZAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE UTILIZATE PENTRU MONITORIZAREA AMBIENTULUI INTERIOR/ CONTRIBUTIONS REGARDING THE ANALYSIS ,DESIGN AND REALIZATION OF ELECTRICAL DEVICES USED FOR INDOOR AMBIENTAL MONITORINGAurel-Ştefan PICAMarilena STĂNCULESCU23 Octombrie 2023
11CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA UNUI NOU SISTEM DE ILUMINARE PENTRU AUTOVEHICULE/ RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF A NEW LIGHTING SYSTEM FOR VEHICLES Costel-Ciprian RAICUGeorge -Călin SERIŢAN25 Octombrie 2023
12CONTRIBUŢII LA MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ECHIPAMENTELOR PRIMARE DIN STAŢIILE ELECTRICE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE/ CONTRIBUTIONS TO THE MONITORING AND CONTROL OF PRIMARY EQUIPMENT IN MEDIUM AND HIGH VOLTAGE POWER SUBSTATIONSŞtefan-Bogdan LEUGeorge -Călin SERIŢAN25 Octombrie 2023
13CONTRIBUȚII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL BATERIILOR UTILIZATE ÎN TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE LA AUTOVEHICULELE ELECTRICE/ CONTRIBUTIONS ON BATTERY MANAGEMENT SYSTEM USED IN THE WIRELESS TRANSFER OF ELECTROMAGNETIC POWER IN ELECTRIC VEHICLESHoraţiu-Samir POPESCUMihai IORDACHE27 Octombrie 2023
14STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE PENTRU TURBOMAȘINI ȘI ELECTROCOMPRESOARE CU ȘURUB/ STUDIES ON THE OPTIMIZATION OF AUTOMATION SYSTEMS FOR TURBOMACHINERY AND SCREW COMPRESSORSCristian-Valentin NECHIFORValentin NĂVRĂPESCU30 Octombrie 2023
15STUDY OF CONTACT RESISTANCE IN AUTOMOTIVE LOW CURRENT CONNECTORS SUBJECTED TO AGING FACTORS/ STUDIUL REZISTENȚEI DE CONTACT AL CONECTORILOR DE CURENȚI SLABI DIN INDUSTRIA AUTOMOBILELOR SUPUȘI FACTORILOR DE ÎMBĂTRÂNIREGideon-Gwanzuwang DANKATLaurenţiu-Marius DUMITRAN3 Noiembrie 2023
16EXTINDEREA AUTONOMIEI AUTOMOBILELOR ELECTRICE CU AJUTORUL PANOURILOR SOLARE / INCREASING THE AUTONOMY OF ELECTRIC CARS USING PHOTOVOLTAIC PANELSAlexandru ŢURCANUAurelian CRĂCIUNESCU18 Decembrie 2023
17STUDII PRIVIND MOTOARELE ELECTRICE MULTIFAZATE / STUDIES ON MULTIPHASE ELECTRIC MOTORS Constantin DUMITRUVirgiliu FIREŢEANU19 Decembrie 2023