Titlul tezei de doctoratAutorConducător Data
1TEHNICI DE MODELARE SI SIMULARE A DISPOZITIVELOR MEMS / MEMS MODELING AND SIMULATION TECHNIQUESMihai POPESCUConstantiu-Daniel IOAN21 Februarie 2022
2MODELAREA ȘI SIMULAREA ÎN DOMENIUL FRECVENȚEI A REȚELELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE CU CONSUMATORI NELINIARI / FREQUENCY DOMAIN MODELING AND SIMULATION OF LOW VOLTAGE ELECTRIC POWER NETWORKS WITH NONLINEAR LOADSValentin ŞTEFĂNESCUFlorin CONSTANTINESCU7 Martie 2022
3CONTRIBUȚII PRIVIND EFICIENTIZAREA SOLUȚIILOR DE CONVERSIE ȘI STOCARE A ENERGIEI REGENERABILE / CONTRIBUTIONS REGARDING THE EFFICIENCY OF CONVERTING AND STORAGE OF RENEWABLE ENERGYAndreea-Mădălina LUPAŞCUValentin NĂVRĂPESCU30 Martie 2022
4CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENULUI DE PERMEABILIZARE A MEMBRANELOR CELULARE PRIN EXPUNERE LA CÂMP ELECTRIC / CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CELL MEMBRANES PERMEABILIZATION BY EXPOSURE TO ELECTRIC FIELDAna-Maria SANDUMihaela MOREGA20 Aprilie 2022
5MODELAREA FENOMENELOR ELECTROMAGNETICE DIN MATERIALE DIELECTRICE NANOSTRUCTURATE / ELECTROMAGNETIC PHENOMENA MODELING OF NANOSTRUCTURED DIELECTRIC MATERIALSElena-Laura ANDREI (ENACHE)Florin CIUPRINA27 Iunie 2022
6PROTECȚIA LA SUPRATENSIUNI A TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE DE PUTERE CONECTATE LA LINIILE ELECTRICE DE TRANSPORT A ENERGIEI / OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRICAL POWER TRANSFORMERS CONNECTED TO POWER TRANSMISSION LINES / CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CELL MEMBRANES PERMEABILIZATION BY EXPOSURE TO ELECTRIC FIELDAlina RĂCHIŢEANUConstantin GHIŢĂ23 Septembrie 2022
7CERCETĂRI PRIVIND ECHIPAMENTELE ȘI MAȘINILE ELECTRICE PENTRU SISTEMELE EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI / RESEARCH ON ELECTRICAL EQUIPMENT AND MACHINERY FOR WIND ENERGY SYSTEMSAlexandru-Marius VIIŞOREANUConstantin GHIŢĂ23 Septembrie 2022
8INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN SISTEMELE ELECTRICE ALE AUTOVEHICULELOR / ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES IN THE ELECTRIC SYSTEMS OF VEHICLESVioleta-Maria IONESCUMihai Octavian POPESCU30 Septembrie 2022
9REGIMURI DEFORMANTE ÎN CIRCUITELE TRIFAZATE NELINIARE/ DISTORTED NON-SINUSOIDAL BEHAVIORS IN NON-LINEAR THREE-PHASE CIRCUITSClaudiu TUFANIoan Florea HĂNŢILĂ17 Noiembrie 2022
10CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE CU NULORI /CONTRIBUTIONS REGARDING THE ANALYSIS OF ELECTRICAL CIRCUITS WITH NULORSAlexandru-Radu GRIBMihai IORDACHE12 Decembrie 2022
11ACŢIONĂRI ELECTRICE PENTRU MONITORIZAREA ŞI DIAGNOSTICAREA CALITĂŢII APELOR PROVENITE DIN PUŢURI FORATE/ ELECTRICAL DRIVES FOR MONITORING AND DIAGNOSIS OF WATER QUALITY SYSTEMS FROM DRILLED WELLSGeorge-Alexandru SMEUConstantin GHIŢĂ16 Decembrie 2022