ADMITEREA LA DOCTORAT

SESIUNEA I (IUNIE – IULIE 2019)

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

24 Iunie – 8 Iulie 2019

PROGRAM ÎNSCRIERI:

în zilele lucrătoare, între orele: 12.00-14.00, în sala EB 025

SUSŢINEREA PROBEI DE CONCURS

10 Iulie 2019, ora 8.30, sala EA 119

Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale

30 (jumătate din numărul de admişi şi înmatriculaţi, după încheierea celor două sesiuni de admitere, sunt locuri cu bursă)

Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

a) Cerere de înscriere (Anexa 2).
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
c) Curriculum Vitae
d) Lista de lucrări publicate.
e) Documente ORIGINALE:
– diplome de absolvire (licenţă, masterat);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
g) Copie buletin/carte identitate
h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere este de 150 lei (cu excepţia candidaţilor care au absolvit un program de masterat în UPB, pentru care taxa de înscriere este de 100 lei) şi se achită la inscriere (sala EB 025).

Documente utile: metodologie admitere, regulament, lista conducători doctorat, formulare înscriere etc. se găsesc la : https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109/0742587321

A