Universitatea POLITEHNICA din București

Școala Doctorală de INGINERIE ELECTRICĂ

Conducători de doctorat

ConducătorArii tematice de cercetare
Prof. Mihaela-Marilena ALBUMicroreţele la tensiune continua şi hibride; Sisteme de măsurare pe arii extine şi sisteme de măsurare cu sincronizare; Tehnici de compresie eficientă a datelor şi informaţiei de măsurare; Tehnologii inteligente de contorizare a energiei electrice; Monitorizarea şi controlul calității energiei în reţelele electrice emergente; Standardizare internațională în ingineria electrică.
Prof. Emil CAZACUProiectarea și optimizarea echipamentelor electromagnetice; Studii privind calitatea energiei și eficiența energetică în instalațiile electrice moderne; Aplicații ale materialelor magnetice în sistemele electromagnetice.
Prof. Costin CEPIŞCĂSisteme de măsurare; Metrologie; Calitatea energiei.
Prof. Florin CIUPRINAProprietățile electrice ale materialelor; Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale.
Prof. Gabriela CIUPRINA Calculul câmpului electromagnetic, modelare, simulare; Optimizarea
sistemelor multifizice; Instrumente software pentru domeniul TCAD; Calcul
științific de înaltă performanță
Prof. Florin CONSTANTINESCUTeoria și proiectarea circuitelor; Sisteme microelectromecanice; Sisteme de alimentare.
Prof. Aurelian CRĂCIUNESCUComponente și sisteme de acționare electrică; Surse de energie electrică regenerabile; Vehicule electrice.
Prof. Ioan-Dragoş DEACONUMașini și acționări electrice; Controlere logice programabile și sisteme de gestionare a clădirilor; Mobilitate electrică, vehicule cu conducere automată și sisteme de asistență pentru șofer; Calitatea energiei și puterii.
Prof. Virgiliu FIREŢEANUAnaliza în element finit a sistemelor de conversie a energiei electromecanice și electrotermice; Prelucrarea electromagnetică a materialelor; Proiectare optimă asistată pe calculator a mașinilor electrice. Analiză în element finit a sistemelor de conversie a energiei electromecanice și electrotermice; Prelucrarea electromagnetică a materialelor; Proiectare asistată pe calculator a mașinilor electrice.
Prof. Dan FLORICĂUConvertoare de putere; Electronică de putere pentru surse regenerabile; Structuri de corecție a factorului de putere.
Prof. Laurenţiu-Marius DUMITRANSisteme de izolare pentru echipamente electrice; Electrostatică aplicată; Modelarea fenomenelor electromagnetice.
Prof. Neculai GALANModele matematice pentru mașini electrice de curent alternativ; Micromotoare în sistemele de acționare electrică; Conversia energiei eoliene.
Prof. Doina-Elena GAVRILĂUtilizarea metodelor termice de analiză în studiul comportamentului materialelor izolatoare polimerice; Influența factorilor de mediu asupra caracteristicilor materialelor izolante solide; Studii privind limitele și parametrii de funcționare a materialelor supraconductoare la temperatură înaltă (HTS) utilizate la generatoarele supraconductoare.
Prof. Constantin GHIŢĂMașini și transformatoare electrice; Acționări electrice; Surse de energie regenerabile și conversie de energie.
Prof. Sorin-Dan GRIGORESCUMăsurare și instrumentare asistată de calculator; Calitatea energiei; Sisteme de măsurare distribuție.
Prof. Ioan-Florea HĂNŢILĂCalculul câmpului electromagnetic; Analiza neliniară a circuitelor.
Prof. Constanţiu-Daniel IOANCalcul electromagnetic, modelare, simulare și optimizare a sistemelor biofizice și multi-fizice; nano Electronic Design Automation – instrumente TCAD; Calcul științific de înaltă performanță.
Prof. Florin IONESCUProtecția dispozitivelor semiconductoare de putere; Surse de alimentare și convertoare de putere statice; Sisteme electrice și surse de lumină cu LED-uri.
Prof. Valentin IONIŢĂProiectare și optimizare electromagnetică; Electro-magneți, senzori, actuatori și alte aplicații ale magnetismului tehnic; Materiale magnetice – măsurare, modelare și proiectare.
Prof. Mihai IORDACHETeoria și proiectarea circuitelor analogice electrice; Transfer fără fir a energiei electromagnetice; Simulare, identificarea parametrilor și sisteme electromagnetice de optimizare; Analiza oscilatorului cuplat.
Prof. Liviu-Mario KREINDLERControl digital al mașinilor electrice; Controlere DSP în acționări electrice; Controlul miscarii.
Prof. Alexandru-Mihail MOREGACâmpuri electromagnetice, transfer de căldură și masă; Conversia energiei și surse; Inginerie biomedicală, Fizică medicală; Optimizare structurală.
Prof. Mihaela MOREGABioelectromagnetism; Inginerie electrică pentru aplicații medicale.
Prof. Valentin NĂVRĂPESCUMașini și acționări electrice; Controlere logice programabile; Controlul digital al acționărilor electrice; Calitatea energiei și puterii; Surse de energie regenerabile.
Prof. Petru NOŢINGHERMateriale electrotehnice; Sisteme de izolare; Monitorizarea și diagnosticarea stării echipamentelor electrice.
Prof. Mihai-Octavian POPESCUFenomene de comutare; Calitate, diagnostic și CEM; Surse de energie regenerabile.
Conf. Lucian-Gabriel PETRESCUAnaliza și modelarea materialelor magnetice; Caracterizarea avansată a materialelor magnetice; Analiza numerică a câmpului electromagnetic; Studiul influenței materialelor magnetice în dispozitive electromagnetice.
Conf. Cristina-Gabriela SĂRĂCINControlul și monitorizarea de la distanță a echipamentelor electrice din cadrul proceselor industrial; Sisteme inteligente orientate pe domeniile instalațiilor electrice de joasă și înaltă tensiune; Managementul sistemelor de distribuție a energiei electrice de la nivelul consumatorilor industriali și casnici
Prof. George-Călin SERIŢANMetode și instrumente pentru identificarea și prezicerea parametrilor calității energiei; Instrumentare și măsurători biomedicale; Sisteme moderne de monitorizare și optimizare; Tehnologii moderne pentru echipamente electrice.
Conf. Cristina STANCUMateriale electrotehnice; Estimarea duratelor de viață ale echipamentelor electrice; Degradarea și îmbătrânirea materialelor.
Conf. Marilena STĂNCULESCUCalculul câmpului electromagnetic; Transferul fără fir de putere; Circuite electrice și mașini electrice.
Prof. Cezar FLUERAŞU *)Inginerie electrică
Prof. Horia GAVRILĂ *)Materiale magnetice; Înregistrare magnetică; Senzori magnetici.
Prof. Carmen GOLOVANOV *)Inginerie electrică
Prof. Florin MANEA *)Inginerie electrică
Prof. Corneliu MARINOV *)Inginerie electrică
Prof. Valerie PANAITE *)Inginerie electrică
Prof. Brânduşa PANTELIMON *)Inginerie electrică
Prof. Dan-Alexandru PAVELESCU *)Aparate și sisteme electrice în vid; Descărcări electrice în vid ridicat și aplicații ale acestora; Rețele de distribuție electrică de înaltă tensiune C.C
Prof. Fănică SPINEI *)Inginerie electrică
Prof. Florin TOMESCU *)Inginerie electrică
*) Conducători de doctorat asociați

In memoriam

Prof. Constantin BÂLĂ
Prof. Mircea COVRIG
Prof. Alexandru FRANSUA
Prof. Răzvan MĂGUREANU
Prof. Augustin MORARU
Prof. Constantin NEMOIANU
Prof. Constantin RĂDUŢI