Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din București
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Școala Doctorală de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA din București
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2020 -2021.