Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat 2021-2022
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Școala Doctorală de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA din București, 2020.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din București, 2020.
Regulamentul privind abilitarea și acordarea calității de Conducător de doctorat în IOSUD – Universitatea POLITEHNICA din București, 2021.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Școala Doctorală de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA din București, 2019.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din București, 2018.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2020 -2021.