Teze de doctorat susţinute

24 Iunie 2019

Teza de doctorat :

SISTEME ELECTROMECANICE AUXILIARE PENTRU DISPOZITIVE DE CONVERSIA ȘI STOCAREA ENERGIEI

Autor: Drd. Ing. Nicolae TĂNASE

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Alexandru Mihail MOREGA

3 Iulie 2019

Teza de doctorat :

ACHIZIȚII DE DATE ŞI MODELĂRI ALE COMPONENTELOR REȚELELOR ELECTRICE DIN CNE PENTRU CREȘTEREA DURATEI DE VIAȚĂ

Autor: Drd. Ing. Dumitru PUIU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Costin CEPIŞCĂ

Teza de doctorat :

EVALUAREA NIVELULUI CALITATIV AL PRODUSELOR SOFTWARE. APLICAŢIE: SITE WEB UNIVERSITAR

Autor: Drd. Ing. Cristian Gabriel FARTINESCU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Octavian POPESCU