6 Septembrie 2021

CÂMP MAGNETIC INTENS ȘI UNIFORM / STUDIES CONCERNING AN HTS SUPERCONDUCTING ELECTROMAGNET FOR INTENSE AND UNIFORM MAGNETIC FIELD

STUDII PRIVIND REALIZAREA UNUI ELECTROMAGNET HTS PENTRU CÂMP MAGNETIC INTENS ȘI UNIFORM / Enache Dan

Autor: Drd. Ing. Dan ENACHE

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Alexandru MOREGA

Ora 10.00

20 Iulie 2021

Compatibilitatea electromagnetică în structuri smart grid Electromagnetic Compatibility In Smart Grid Structures

Alexandra-Cătălina SIMA / Compatibilitatea electromagnetică în structuri smart grid / Electromagnetic Compatibility In Smart Grid Structures – 20.07.2021, ora 11:00

Autor: Drd. Ing. Alexandra – Cătălina SIMA

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Octavian POPESCU

Ora 11.00

30 Iunie 2021

Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g   802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer

Iulian URSAC / Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g  /  802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer – 30.06.2021, ora 13:00

Autor: Drd. Ing. Iulian URSAC

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Florin CONSTANTINESCU

Ora 13.00

26 Aprilie 2021

Cercetări privind analiza circuitelor analogice cu memristoare   Research on the Analysis of Analog Circuits with Memristors

Alexandra IONESCU (POPESCU) / Cercetări privind analiza circuitelor analogice cu memristoare  /  Research on the Analysis of Analog Circuits with Memristors – 26.04.2021, ora 12:00

Autor: Drd. Ing. Alexandra IONESCU (POPESCU)

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai IORDACHE

Ora 12.00

6 Aprilie 2021

Contribuții la comanda și controlul unui turbomotor pentru aplicații navale / Contributions to the Command and Control of a Gas Turbine for Naval Applications

Dragoș – Filip NICULESCU / Contribuții la comanda și controlul unui turbomotor pentru aplicații navale / Contributions to the Command and Control of a Gas Turbine for Naval Applications – 06.04.2021, ora 14:00

Autor: Drd. Ing. Dragoș-Filip NICULESCU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Valentin NĂVRĂPESCU

Ora 14.00

24 Martie 2021

Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / Energy Conversion Models in Low Power Applications

Yelda VELI / Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / Energy Conversion Models In Low Power Applications – 24.03.2021, ora 12:00

Autor: Drd. Ing. Yelda VELI

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Alexandru M. MOREGA

Ora 12.00

18 Martie 2021

ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD

SĂNĂTESCU DIANA–RAMONA (ENE) / ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD – 18.03.2021, ora 10:00

Autor: Drd. Ing. Diana-Ramona SĂNĂTESCU (ENE)

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai IORDACHE

Ora 10.00

24 Februarie 2021

ACUMULAREA ȘI EFECTELE SARCINII SPAȚIALE ÎN IZOLAȚIILE JONCȚIUNILOR CABLURILOR DE CC / ACCUMULATION AND EFFECTS OF SPACE CHARGE IN DC CABLE JOINTS INSULATIONS

TARANU LUCIAN-VIOREL – Sustinerea publica a Tezei de doctorat, in data de 24 februarie, ora 10:00 in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

Autor: Drd. Ing. Lucian – Viorel ȚĂRANU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Petru V. NOȚINGHER

Ora 10.00

22 Ianuarie 2021

EXPUNERE ELECTROMAGNETICĂ ŞI FENOMENE DE INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN MEDIUL MEDICAL / ELECTROMAGNETIC AMBIENT AND INTERFERENCE PHENOMENA IN MEDICAL ENVIRONMENT

EXPUNERE ELECTROMAGNETICĂ ŞI FENOMENE DE INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN MEDIUL MEDICAL / ELECTROMAGNETIC AMBIENT AND INTERFERENCE PHENOMENA IN MEDICAL ENVIRONMENT

Autor: Drd. Ing. ALNAMIR HUSSAIN KAZEM LEAIBI

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihaela MOREGA

Ora 11.00

18 Septembrie 2020

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

Autor: Drd. Ing. Marius-Florian PREDUȘ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Florin IONESCU

Ora 10.30

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CEL

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CELL

Autor: Drd. Ing. Mircea TACIU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurelian CRĂCIUNESCU

Ora 09.30

16 Septembrie 2020

MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN SPECIAL ELECTRIC MACHINES

IONICA IOANA – MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE

Autor: Drd. Ing. Ioana G. IONICĂ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Alexandru M. MOREGA

Ora 10.00

29 Iunie 2020

SPORIREA EFICIENȚEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE FOLOSIND REFLECTOARE PLANE ȘI SISTEME DE RĂCIRE / INCREASING THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS USING PLANE CONCENTRATORS AND COOLING SYSTEMS

SPORIREA EFICIENȚEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE FOLOSIND REFLECTOARE PLANE ȘI SISTEME DE RĂCIRE

Autor: Drd. Ing. Gabriel-Constantin COLȚ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurelian CRĂCIUNESCU

Ora 11.00

26 Iunie 2020

MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE / FREQUENCY MODELLING AND ANALYSIS OF CIRCUITS WITH NONLINEAR PASSIVE COMPONENTS

MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE

Autor: Dipl. Ing. Ovidiu-Silviu TAUS

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Florin CONSTANTINESCU

Ora 11.00

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică

4 Martie 2020

Integrarea abilităților de comunicare profesională în PROGRAMELE DE STUDII DE INGINERIE electrică / Integrativer Ansatz zur Förderung der kommunikativen Fachkompetenz in der Elektrotehnik (am Beispiel der Labordidaktik in der Messtechnik )

Autor: Drd. Ing. Elisabeth LĂZĂROIU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihaela Marinela ALBU

Sala Senatului UPB/ Ora 11.00

21 Ianuarie 2020

CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA DISPOZITIVELOR DE TRANSMITERE WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Autor: Drd. Ing. Cristian SANDU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai IORDACHE

Sala EC 201/ Ora 12.00