18 Septembrie 2020

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

Autor: Drd. Ing. Marius-Florian PREDUȘ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Florin IONESCU

Ora 10.30

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CEL

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CELL

Autor: Drd. Ing. Mircea TACIU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurelian CRĂCIUNESCU

Ora 09.30

16 Septembrie 2020

MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN SPECIAL ELECTRIC MACHINES

MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN SPECIAL ELECTRIC MACHINES

Autor: Drd. Ing. Ioana G. IONICĂ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Alexandru M. MOREGA

Ora 10.00

29 Iunie 2020

SPORIREA EFICIENȚEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE FOLOSIND REFLECTOARE PLANE ȘI SISTEME DE RĂCIRE / INCREASING THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS USING PLANE CONCENTRATORS AND COOLING SYSTEMS

SPORIREA EFICIENȚEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE FOLOSIND REFLECTOARE PLANE ȘI SISTEME DE RĂCIRE

Autor: Drd. Ing. Gabriel-Constantin COLȚ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurelian CRĂCIUNESCU

Ora 11.00

26 Iunie 2020

MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE / FREQUENCY MODELLING AND ANALYSIS OF CIRCUITS WITH NONLINEAR PASSIVE COMPONENTS

MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE

Autor: Dipl. Ing. Ovidiu-Silviu TAUS

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Florin CONSTANTINESCU

Ora 11.00

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică

4 Martie 2020

Integrarea abilităților de comunicare profesională în PROGRAMELE DE STUDII DE INGINERIE electrică / Integrativer Ansatz zur Förderung der kommunikativen Fachkompetenz in der Elektrotehnik (am Beispiel der Labordidaktik in der Messtechnik )

Autor: Drd. Ing. Elisabeth LĂZĂROIU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihaela Marinela ALBU

Sala Senatului UPB/ Ora 11.00

21 Ianuarie 2020

CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA DISPOZITIVELOR DE TRANSMITERE WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Autor: Drd. Ing. Cristian SANDU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai IORDACHE

Sala EC 201/ Ora 12.00