Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Şcoala Doctorală de INGINERIE ELECTRICĂ

REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT DIN DATA DE 29 Octombrie 2021

Nr. crt.Cod candidatMedia examenului de admitere la doctoratADMIS/ RESPINS (buget/taxă)
1S2.1.T0028.99ADMIS BUGET

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ,

Prof.Dr.Ing. Alexandru-Mihail MOREGA