Metodologie

ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ

 ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – septembrie 2021

Înscrierea candidaților se va realiza online pe platforma de admitere: admitere.pub.ro

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Şcoala Doctorală de INGINERIE ELECTRICĂ

REZULTATELE COLOCVIULUI

DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2021

(Sesiunea Septembrie – 2021)

Nr. crt.Cod candidatMedia examenului de admitereADMIS/ RESPINS
1S2.1.T0019.70ADMIS
2S2.1.V0019.60ADMIS

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ,

Prof.Dr.Ing. Alexandru-Mihail MOREGA