Admitere Doctorat 2019

SESIUNEA a II-a (August-Septembrie 2019)

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează în conformitate cu următorul program:

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 26 August-20 Septembrie 2019

PROGRAM ÎNSCRIERI: în zilele lucrătoare, între orele: 12.00-14.00, astfel:

26-27 August 2019 la Secretaiatul Facultăţii de Inginerie Electrică

28 August-20 Septembrie 2019 în sala EB 025

Susţinerea probei de concurs: data va fi comunicată ulterior

Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale: 30 (jumătate din numărul de admişi şi înmatriculaţi, după încheierea celor două sesiuni de admitere, sunt locuri cu bursă)

Număr locuri ocupate în Sesiunea I: 16

Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

a)    Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)    Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)    Curriculum Vitae

d)    Lista de lucrări publicate.

e)    Documente ORIGINALE:

–    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

–    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

–    diploma de bacalaureat;

–    certificat de naştere;

–    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)     Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Copie buletin/carte identitate

h)    Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei şi se achită la înscriere (acolo unde se depune şi dosarul).

Documente utile: metodologie admitere, regulament, lista conducători doctorat, formulare înscriere etc. se găsesc la : https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109/0742587321

SESIUNEA I  IUNIE – IULIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

24 Iunie – 8 Iulie 2019

PROGRAM ÎNSCRIERI:

în zilele lucrătoare, între orele: 12.00-14.00, în sala EB 025

SUSŢINEREA PROBEI DE CONCURS

10 Iulie 2019, ora 8.30, sala EA 119

Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale

30 (jumătate din numărul de admişi şi înmatriculaţi, după încheierea celor două sesiuni de admitere, sunt locuri cu bursă)

Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

a) Cerere de înscriere (Anexa 2).
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
c) Curriculum Vitae
d) Lista de lucrări publicate.
e) Documente ORIGINALE:
– diplome de absolvire (licenţă, masterat);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
g) Copie buletin/carte identitate
h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere este de 150 lei (cu excepţia candidaţilor care au absolvit un program de masterat în UPB, pentru care taxa de înscriere este de 100 lei) şi se achită la inscriere (sala EB 025).

Documente utile: metodologie admitere, regulament, lista conducători doctorat, formulare înscriere etc. se găsesc la : https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109/0742587321